Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech obce - Lipina a Pohled

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁNA

Odkaz veřejné zakázky na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mladonovice_1439/rekonstrukce-vodnich-nadrzi-v-mistnich-castech-obce-mladonovice-lipina-a-pohled_13974/

 

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz