Podzim v našich obcích od Tondy Opletala

Kontakt

František Tuček
tel.: 605 415 180
e-mail: obec.mladonovice@tiscali.cz


Obecní zpravodaj

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz