Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2021 zatím nejsou stanoveny.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz