Dětský den - v neděli 3. června 2018

07.05.2018 16:29

Podle počasí u nebo v KD Pohled od 14,00 hod.

Čeká vás bohatý a různorodý program !!!

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz