Komplexní pozemkové úpravy Čejkovice u Mladoňovic - oznámení o zjišťování přůběhu hranic pozemků

23.02.2022 11:18

Oznámení o zjišťování pruběhu hranic - katastr Čejkovice.pdf (3184340)

Vyvěšeno dne: 23.2.2022

Sejmuto dne: 11.3.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz