Komplexní pozemkové úpravy Stolany – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

22.12.2022 10:14

Oznameni_o_vylozeni_soupisu_naroku_vlastniku_pozemku_-_KoPU_Stolany.pdf (289610)

Vyvěšeno dne: 22.12.2022

Sejmuto dne: 8.1.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz