Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Mladoňovice na rok 2021 -2023

18.12.2020 12:06

Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021-2023 xls – kopie.xls (51200)

Vyvěšeno dne: 18.12.2020

Sejmuto dne: 3.1.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz