Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení provozu - cyklistický závod Masters

10.09.2021 08:50

2021-049075.pdf (2990917)

Vyvěšeno dne:10.9.2021

Sejmuto dne: 26.9.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz