VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - silnice III/340 3 - místní úprava provozu

08.01.2020 10:18

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu silnice III 3403 v obci Mladoňovice.pdf (6859930)

Vyvěšeno: 8.1.2020

Sejmuto: 24.1.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz