Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka - Rallye Železné hory

04.08.2022 10:11

2022-060631.pdf (1267996)

Vyvěšeno dne: 4.8.2022

Sejmuto dne: 21.8.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz