Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Uzavírka silnice III/340 3 - Janovice až Rtenín

09.07.2024 11:29

2024-044206.pdf (1825280)

Vyvěšeno dne: 9.7.2024

Sejmuto dne: 24.7.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz