VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

09.07.2024 11:20

VV_A4ZUR_podepsana.pdf (358383)

Vyvěšeno dne: 9.7.2024

Sejmuto dne: 24.7.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz