Veřejnoprávní smlouva s městem Chrudim - přestupky

18.12.2021 12:28

Veřejnoprávní smlouva - přestupky.pdf (1739708)

Vyvěšeno dne: 18.12.2021

Sejmuto dne: 3.1.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz