Výroční zpráva obce Mladoňovice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

09.01.2019 14:19

Výroční zpráva obce Mladoňovice za rok 2018.docx (13523)

Vyvěšeno: 9.1.2019

Sejmuto: 5.2.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz