Výsledky hlasování v obci Mladoňovice při volbě prezidenta ČR - 1.kolo

14.01.2023 16:02

Výsledek volby prezidenta v obci Mladoňovice.pdf (253789)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz