Záměr obce - prodej dlouhodobě zaploceného pozemku 205/2 (48 m2) v k.ú. Čejkovice u Mladoňovic

18.05.2022 10:02

Záměr - prodej zaploceného pozemku 205-2 k.ú. Čejkovice.pdf (679634)

Vyvěšeno dne: 18.5.2022

Sejmuto dne: 3.6.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz