Hospoda v Pohledu

Obecní hospůdka je znovu otevřena, všichni jste srdečně zváni !!!!!
 

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz

                                         

Otevírací doba

DEN otevírací doba
pátek 17:00 - 22:00
sobota 17:00 - 22:00
neděle 16:00 - 20:00