O naší knihovně

Knihovna má v naší obci dlouholetou tradici. Již v padesátých letech minulého století se začalo se shromažďováním hodnotné literatury. Knižní fond od těch dob narostl do rozměrů vpravdě velkých, v současné době čítá zhruba 2572 knih, 307 knih ovšem pochází z výměnného fondu Chrudimské knihovny, tento fond je po určité době obměňován. Dále si u nás můžete zapůjčit různé časopisy.

Knihovna je pro zájemce otevřena v prostorách Obecního úřadu v Mladoňovicích, v úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, lze se však domluvit i na jiný den a hodinu.

V knihovně je pro občany přístupný INTERNET, KOPÍRKA a SCANNER.

V roce 2011 obdržela knihovna od MINISTERSTVA KULTURY dotaci z dotačního programu KNIHOVNA 21. STOLETÍ. Díky této dotaci můžeme v knihovně provádět různé zájmové dílny, přednášky, či školení.

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz

                                         

Otevírací doba

DEN otevírací doba
Pondělí 13:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00

 

Z historie naší knihovny