Mateřská škola

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1980. Je jednotřídní. Od té doby se počty dětí velice měnily. Bývalo zde 37 dětí, ale také 12. Umožňovala to její velikost. Naší školou prošla řada dětí s lehčím mentálním, řečovým a sluchovým postižením. Snažily jsme se o to, aby se všechny děti učily vzájemné toleranci.

Školu obklopuje veliká zahrada. V blízkosti jsou lesy a louky a proto je zde dostatečná možnost pohybových aktivit. V létě dlouhé procházky s poznáváním přírody, v zimě sáňkování, bobování a hry na sněhu. Proto se také zaměřujeme na ekologickou výchovu.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě. Cestou přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako veškerého přirozeného poznávání.

Během školního roku nabízíme dětem různé aktivity. V září a říjnu plavání v bazénu v Chrudimi. V říjnu začínáme  s angličtinou, kterou zajišťuje jazyková škola Chrudim. Navštívíme Eko centrum Paleta v Chrudimi. Přijede k nám Divadlo Štafličky s pohádkou nebo zavítá divadelní  společnost Ludmily Frištenské. Také zařazujeme cvičení Jógy pro děti, pod vedením paní Limberské a pokud bude zájem rodičů a dětí, tancování s Bestou.

Ve spolupráci s fotoateliérem Pardubice připravujeme na listopad focení vánočního alba a kalendářů. Rodiče mají možnost objednat si během roku přímo ve školce knížky pro děti i dospělé, poučné ale i zábavné. Spolupracujeme s fondem Sidus, který pomáhá dětem z Pediatrické liniky v Motole a Dětské kliniky v Olomouci. Pořádáme výlety pro děti, posezení pro rodiče, na konci roku rozloučení s předškoláky a společný táborák. Novou tradicí se stal vánoční jarmark, jehož nabída je složená z výrobků dětí z naší školky. Z utržených peněz se vždy koupí něco nového a hezkého pro děti.

Kontakt:
Mateřská škola
Mladoňovice 23
538 21 Slatiňany
Ivana Švadlenková - ředitelka
tel. 731573027

OFICIÁLNÍ WEB MATEŘSKÉ ŠKOLKY: https://ms-mladonovice8.webnode.cz/

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz

                                         

Jak se školka stavěla