Historie místních částí

Historie obce Čejkovice

Název obce je pravděpodobně odvozen od značného výskytu „čejek a sluk“. První zmínka o Čejkovicích je z roku 1494. V 15. století se v Čejkovicích připomínají dva dvory, z nichž ten prvý s jedním...

Historie obce Deblov

Obec Deblov vznikla v období zakládání nových rolnických sídel, které nebylo organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu vrchnosti, jež měla zájem na růstu počtu poddaných...

Historie obce Lipina

Obec Lipina vznikla v období zakládání nových rolnických sídel, které není organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu vrchnosti, jež měla zájem na růstu počtu poddaných rolníků...

Historie obce Mladoňovice

Původní název obce zněl „Mladoňov“, ten se postupem času změnil na dnešní Mladoňovice. Písemné prameny dokazující následnou událost se bohužel nedochovaly, ale je velmi pravděpodobné, že kníže...

Historie obce Mýtka

Obec Mýtka vznikla ve vrcholném středověku. Tehdy byly obce zakládány na mýtinách obecních lesů. Tyto vsi budovali zpravidla potomci sedláků a chalupníků železnohorských vsí. Tam, kde se dnes nachází...

Historie obce Petříkovice

Obec Petříkovice vznikla stejně jako velké množství českých vsí v období neorganizovaného zakládání rolnických sídel, které nebylo organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu...

Historie obce Pohled

V 15. století náležela ves Pohled Pouchobradským z Pouchobrad, a to až do roku 1532, kdy ve čtvrtek po obřezání Krista Pána zastavil Burian z Pouchobradský z Pouchobrad osadu i s lidmi za 40 kop...

Historie obce Rtenín

Obec se v minulosti pyšnila názvy Rtejn, Rtýn, Rdein, Vertejn, z nichž se během staletí ustálil právě Rtenín. První zmínka o Rteníně pochází z roku 1466. V té době zde stával dvorec a spolu s ním...

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz