Historie obce Mýtka

Historie obce Mýtka

Obec Mýtka vznikla ve vrcholném středověku. Tehdy byly obce zakládány na mýtinách obecních lesů. Tyto vsi budovali zpravidla potomci sedláků a chalupníků železnohorských vsí. Tam, kde se dnes nachází osada Mýtka, se rozprostíral borový les. Starší název obce Mejtech (Megtek) je odvozený od původního názvu této osady tzv. „mejtská“.
První zmínka o Mýtkách pochází z roku 1789. Na Mýtkách býval nejdříve jakýsi dvorec nebo lépe řečeno panská stodola, kam se sváželo obilí z panských polí. V 19. století ji od pánů koupili dva osadníci. Ona stodola stávala v polích poblíž Chrbolkových. A aby každý z nich měl vlastní skládku doma, tak stodolu šikovně od vrchu přeřízli a odkulili, každý ke své chalupě.
Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo na Mýtkách 59 obyvatel.
V roce 1903 byli na Mýtkách zaznamenáni: hostinský Josef Bleha a kolář Josef Pešek.
Díky své poloze, která nabízí mýtským osadníkům krásný výhled do kraje, mohli po 15. březnu 1939 sledovat zlověstný proud pohybujících se světýlek, jenž se zdál být nekonečný. Byly to německé vojenské kolony dokončující obsazení Čech a Moravy.
V 19. století byla ves Mýtka součástí politické obce Liboměřice, od roku 1890 pak politické obce Licibořice. Od roku 1910 se stala součástí politické obce Deblov. V roce 1960 skončila činnost samostatného místního Národního výboru v Deblově, a tak byla Mýtka připojena pod správu Obecního úřadu v Mladoňovicích.

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz