Obecní lesy

Z historie lesů na území naší současné obce

V prvních zprávách o našem kraji se uvádí, že byl pokryt hraničními lesy. V těchto dobách se lesy nesměly mýtit a území nebylo osídlováno. Nejdříve bylo území ve vlastnictví Slavníkovců. Pozdějším vlastníkem byl Vilémovský klášter, který tento takzvaný bojanovský újezd získal od knížete Vladislava ke kolonizaci. Celý bojanovský újezd přešel v roce 1329 do vlastnictví pánů z Lichtenburka. Mimo tento újezd zde v 15. stolení byly lesy ještě ve vlastictví zemanů z Rabštejnka - jde o část Čejkovic a Lipiny. Pohledské lesy patřily zemanům z Pouchobrad a později městu Chrudimi.

K dalšímu dělení pozemků docházelo při zakládání našich vesniček a to v 15. a 16. století.  Rozhodujícím obdobím nabytí pozemků a lesů do vlastnictví jednotlivých vesnic a sedláků bylo panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Vznikl tereziánský katastr, jehož hlavním cílem byla evidence pozemků a jejich mapování. Na základě patentu z roku 1777 bylo přikročeno k přidělování panské, státní ale i církevní půdy jednotlivým poddaným a obcím. Důvodem těchto reforem byla přesná evidence půdy pro účely zdanění. Zde se může s největší pravděpodobností určit i získání dnešních obecních lesů.

Největší výměru lesa mají ve svém katastru Čejkovice s 54 ha. Katastrální území Pohled není jako jediné vlastníkem lesa. Na katastrálním území Deblov  je les o výměře 19 ha. Katastrální území Petříkovice získalo les o výměře 12 ha u Rtenína.  Další les v katastru Petříkovice o výměře získala obec dražbou. Zde je možno doložit i vlastnictví lesů selských. Parcelací a následným odkupem lesů od šlechty platilo pravidlo, že tyto lesy se musejí rozkládat na okrajích, nesmí mít větší danou výměru a nesmí zabíhat příliš do hloubky jejich bloků. Jediný les, který vybočoval z tohoto pravidla je les Švadlenků ve Rteníně zbíhající hluboko do lesů panských, ale zde platila zvláštní držba. Do konce roboty roku 1848 platilo, že žádný pozemek od gruntu se nesměl prodat nebo dělit mezi děti. Koncem 19. století a na začátku 20. století dochází již k drobnému prodeji a dělení. Kníže Ausperg prodává v 2. pol. 19. století velkou část lesa u Rtenína městu Chrudimi. Je mnoho zajímavých souvislostí v držbě lesů - jedná se o jejich vyznačení na daném území a to příkopy, mezníky a přírodními výtvory.  Na území našich lesů se vyskytovaly obory pro chov zvěře. Stavěly se cesty a struhami se odvodňovaly mokřiny. Obyvatelé vesnic byli závislí na lesích jako zdroji obživy - jak na prodeji dřeva, tak na prodeji lesních plodů. Je mnoho dalších zajímavostí, které by se nechaly v souvislosti s lesy uvést, ale to až někdy příště.

Napsal Josef Kučera

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz