Informace pro občany

Poplatky a svoz komunálního odpadu 2024

Svoz komunálního odpadu v obci Mladoňovice je prováděn 1x za 14 dní a to vždy ve čtvrtek (v roce 2024 je to každý sudý týden). Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 jsou stanoveny na 700,-Kč/osoba nebo rekreační objekt - poplatek lze uhradit od 1.1.2024 převodem na účet 1141595399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a část obce

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2024

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2024 jsou stanoveny na pátek 26.4.2024 od 16:00 a pátek 13.9.2024 od 16:00.

Poplatky za psy v obci 2024

Poplatek za prvního psa je stanoven na 80Kč/rok, za druhého a každého dalšího od téhož majitele 120Kč/rok od půl roku věku psa. Nově chované psy prosím nahlaste obecnímu úřadu Mladoňovice, buď osobně nebo emailem. - poplatek lze uhradit od 1.1.2024 převodem na účet 1141595399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, počet psů a část obce.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz