Poplatky a svoz komunálního odpadu 2023

Svoz komunálního odpadu v obci Mladoňovice je prováděn 1x za 14 dní a to vždy ve čtvrtek (v roce 2023 je to každý sudý týden). Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 jsou stanoveny na 600,-Kč/osoba nebo rekreační objekt - poplatek lze uhradit převodem na účet 1141595399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a část obce

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz