Veřejné zakázky

Zpřístupnění Geolokality Deblov - etapa II.

Veřejná zakázka byla zadána. Odkaz na profil zadavatele zde

Oprava místní komunikace 6c Petříkovice

veřejná zakázka zadána. odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava místní komunikace 5c Petříkovice

zakázka je zadána odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava místní komunikace Rtenín

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava silnice III/3403 Rtenín a Novostavba chodníku podél komunikace III/3403

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Zpřístupnění geolokality Deblov Etapa I.

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profil zadavatele zde

Oprava místní komunikace na návsi v Čejkovicích

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Rekonstrukce polní cesty Rtenín

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava místní komunikace na Lipině p.č. 1795/1 v k.ú. Deblov

Veřejná zakázka je zadaná Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava hygienického zázemí MŠ Mladoňovice

Veřejná zakázka je neukončená odkaz na profilu zadatele zde
1 | 2 >>

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz