Oprava místní komunikace 5c Petříkovice

zakázka je zadána

odkaz na profilu zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz