Oprava místní komunikace 2c Petříkovice

Veřejná zakázka zadána

Odkaz na profil zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz