Veřejné zakázky

Oprava místní komunikace Rtenín

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava silnice III/3403 Rtenín a Novostavba chodníku podél komunikace III/3403

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Zpřístupnění geolokality Deblov Etapa I.

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profil zadavatele zde

Oprava místní komunikace na návsi v Čejkovicích

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Rekonstrukce polní cesty Rtenín

Veřejná zakázka je zadána. Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava místní komunikace na Lipině p.č. 1795/1 v k.ú. Deblov

Veřejná zakázka je zadaná Odkaz na profilu zadavatele zde

Oprava hygienického zázemí MŠ Mladoňovice

Veřejná zakázka je neukončená odkaz na profilu zadatele zde

Výměna střešní krytiny v mateřské škole v Mladoňovicích

Veřejná zakázka je zadaná odkaz na profil zadavatele zde

Oprava místní komunikace v Čejkovicích

ZAKÁZKA JE JIž ZADANÁ. Odkaz veřejné zakázky na profilu zadavatele zde  

Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech obce - Lipina a Pohled

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁNA Odkaz veřejné zakázky na profilu zadavatele zde  
<< 1 | 2 | 3 >>

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz