Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech obce - Lipina a Pohled

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁNA

Odkaz veřejné zakázky na profilu zadavatele zde

 

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz