Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech obce - Lipina a Pohled

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁNA

Odkaz veřejné zakázky na profilu zadavatele zde

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz