Oprava místní komunikace na Lipině p.č. 1795/1 v k.ú. Deblov

Veřejná zakázka je zadaná

Odkaz na profilu zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz