Oprava místní komunikace na návsi v Čejkovicích

Veřejná zakázka je zadána.

Odkaz na profilu zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz