Oprava místní komunikace na návsi v Čejkovicích

Veřejná zakázka je zadána.

Odkaz na profilu zadavatele zde

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz