Oprava místní komunikace 6c Petříkovice

veřejná zakázka zadána.

odkaz na profilu zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz