Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2022

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2022 jsou stanoveny na pátek 22.dubna a pátek 9.září od 16:00

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz