Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2024

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2024 jsou stanoveny na pátek 26.4.2024 od 16:00 a pátek 13.9.2024 od 16:00.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz