Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2023

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2023 jsou stanoveny na pátek 12.května od 16:00 a pátek 20.října od 16:00.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz