Historie obce Čejkovice

Historie obce Čejkovice

Název obce je pravděpodobně odvozen od značného výskytu „čejek a sluk“. První zmínka o Čejkovicích je z roku 1494. V 15. století se v Čejkovicích připomínají dva dvory, z nichž ten prvý s jedním člověkem, jenž se jmenoval Rybníček, náležel ke Stolanům a s nimi k Pardubicům, a druhý se zbytkem lidí patřících k hradu Rabštýnku, který náležel toho času Šárovcům ze Šárova, majitelům Slatiňan. Tento druhý díl počátkem 16. století koupila od Zdeňka ze Šárova Chrudim, v jejímž majetku nezůstaly Čejkovice dlouho, neboť pro účast města v odboji stavů českých v roce 1547 přišla obec o mnohé své statky, mezi nimiž se připomíná i dvůr poplužní s poplužím v Čejkovicích. Vše bylo ještě toho roku prodáno Janu z Pernštýna. Ten pak statky chrudimské za 3824 kop grošů prodal Heřmanu Lhoteckému ze Zásmuk.
Od roku 1578 Čejkovice patří Stolanům, později panství heřmanoměsteckému. Počátkem 17. století jsou v Čejkovicích evidováni tyto obyvatelé: Jan Havlík (grunt ceněn na 35 kop grošů), Jan Janeček (grunt ceněn na 80 kop grošů), Jan Jandera (grunt ceněn na 250 kop grošů), Adam Petrovský (grunt ceněn na 70 kop grošů), Jan Jecháček (grunt ceněn na 110 kop grošů). Během třicetileté války tři stavení zpustla a některá připadla vrchnosti. Dle soupisu poddaných z roku 1651 jsou v Čejkovicích evidována tato příjmení: Kubátek, Kořínek, Vávrů a Kábka.
Koncem 18. století měly Čejkovice 28 čísel a na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo v Čejkovicích 106 obyvatel. V polovině 19. století je v okolí obce zaznamenána těžba střešní břidlice.
Kolem roku 1900 náleží k obci Čejkovice také osady Pohled, Zblížnovice (Zbyhněvice) a samota Palučiny. Starostou byl Josef Zita a radními Vojtěch Beneda a František Zita. Zaznamenáni jsou také hostinští, a sice: Kolář Josef, Zita František a Zita Josef, dále kovář Tušek František a truhlář Pešek František. Sbor dobrovolných hasičů v té době čítá 14 členů a funkci jejich velitele plní starosta obce Josef Zita.
Ze starých zápisů je patrné, že už v roce 1915 byl vypracován projekt silnice z Čejkovic do Stolan. Znovu se o stavbě jednalo v roce 1923 v souvislosti s řešením nezaměstnanosti. Ke stavbě však nikdy nedošlo.
Od roku 1960 jsou Čejkovice připojeny pod správu Obecního úřadu v Mladoňovicích.

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz