3. setkání u Kaple v Deblově - v neděli 1. října 2017

19.09.2017 14:46

3. setkání u kaple v Deblově 19092017_00000.pdf

na téma: Andělské zamyšlení - od 14,00 u Kaple v Deblově

slovem provází: arciděkan Chrudimský Jiří Heblt

Hudební provázení: sbor Nahoboj a Jeřabiny

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz