5. setkání u Kaple v Deblově - Velikonoční příběh - v neděli 25. března 2018

02.03.2018 13:20

5. setkání u Kaple v Deblově02032018_00000.pdf

od 15,00 hod.

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz