Cena vodného a stočného na rok 2018

12.12.2017 09:29

Cena vodného a stočného pro rok 201812122017_00000.pdf

Vyvěšeno: 12.12.2017

Sejmuto: 1.3.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz