Český den proti rakovině - ve středu 13. května (čtvrtek 14. května) 2015

06.05.2015 14:24

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

Kytičky budou prodávány u obchodu a u jídelny AGRA Liboměřice a.s. v Pohledu

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz