Cestopisná beseda - Země na konci světa - Kamčatka - v sobotu 7. března 2015

07.03.2015 18:00

Cestopisné vyprávění - Kamčatka.docx

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz