Country večer se skupinou „Pohoda Kántry Bend“ - v sobotu 6. září 2014

25.08.2014 19:21

Country večer Pohoda.JPG

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz