Dětský den - v neděli 29. května 2016

29.05.2016 17:26

Dle počasí v sálu nebo na hřišti u KD Pohled od 14,00 hod.

Dětský den 2016 A4.doc

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz