Dražební vyhláška - dražba pozemků

07.09.2023 11:16

Drazebni vyhlaska.pdf (323526)

Vyvěšeno dne:7.9.2023

Sejmuto dne: 23.9.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz