Informace o počtu a sídle volebního okrsku Mladoňovice pro volbu prezidenta České republiky

16.11.2022 17:05

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2023 prezident.pdf (281753)

Vyvěšeno dne: 16.11.2022

Sejmuto dne: 2.12.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz