Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Mladoňovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022

29.07.2022 11:48

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf (263709)

Vyvěšeno dne: 29.7.2022

Sejmuto dne: 15.8.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz