Informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků obec Mladoňovice.pdf

17.02.2022 10:53

Informace pro veřejnost - nejednoznační vlastníci pozemků obec Mladoňovice.pdf (1157663)

Vyvěšeno dne: 17.2.2022

Sejmuto dne: 5.3.20022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz