Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pohled u Mladoňovic – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

23.01.2019 09:24

SPU_026057_2019.pdf (222290)

Vyvěšeno: 23.1.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz