KPÚ Pohled - pověření ke vstupu na pozemky

27.03.2017 17:23

KPÚ Pohled - pověření ke vstupu na pozemky27032017_00000.pdf

Vyvěšeno: 27.3.2017

Sejmuto. 2.5.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz