Kraj vybírá Stavbu roku, soutěží i kaple z trafostanice

28.09.2017 21:45

odkaz na článek zde

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz