Kraj vybírá Stavbu roku, soutěží i kaple z trafostanice

28.09.2017 21:45

odkaz na článek zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz