Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti

09.01.2017 08:34

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti09012017_00000.pdf

Vyvěšeno: 9.1.2017

Sejmuto: 1.2.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz