Mimořádné opatření - Nouzový stav, ochrana vnitřních hranic ČR

13.03.2020 11:11

usnesení_nouzový stav.pdf (94136)

mimořádné opatření_hraniční přechody.pdf (1861436)

Priloha OOP.pdf (57871)

usnesení_překračování hranic.pdf (131054)

Vyvěšeno dne: 13.3.2020

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz